Vattenblästring med upp till 2800 bars tryck


​​​​​​​Att underlaget är fast sittande och tillräckligt väl rengjort inför målningen är helt avgörande för målningens hållbarhet. Vi använder vattenblästringsutrustning med upp till 2800 bars tryck för att få ett bra underlag. Detta utan att avlägsna den skyddande zinken. Alternativt avlägsnar den gamla färgen med färgborttagningsmedel enligt ES1 eller ESS-metoden. Mer information om ESS/ES1: TAKCARE

Vi tycker att miljön är viktig och använder de senaste teknikerna för att bevara miljön. Det gäller val metoder, färger, motorer, bränslen och vattenreningsmetoder.
Vi tar hand om det farliga restavfallet och renar det förorenade vattnet.
​​​​​​​
Samtliga färger som vi avlägsnar klassas som miljöfarliga. Dessa samlar vi noggrannt upp och lämnar in för destruktion.