Nyheter

2016/06/09
Nu startar vi fasadommålningen i centrala Borlänge.

2016/06/09
Vi fick ytterligare ett jobb! Denna gång i Uppsala. Projektet omfattar tre plåttak som skall blästras och ommålas med rostskyddsfärgen Noxyde.

2016/06/08
Takmålningen på Södermalm i Stockholm är nu avslutad. Delar av taket visade sig läcka, men detta armerades och tätades i samband med ommålningen med Noxyde.

2016/06/07
Nytt jobb i centrala Örebro! Vi skall vattenblästra och måla om ett större tak med Noxyde för en brf. Allt arbete kommer ske från lift.

2016/06/07
Idag besökte vi tillsammans med en potentiell kund ett tak i Örebro. Taket vattenblästrades och målades med.

2016/06/07
Idag fick vi ett förtroendet att vattenblästra och måla ett plåttak i Torsåker i Dalarna Noxyde för 16 år sedan. Taket var i bra kondition utan nämnvärda skador.

2016/05/30
Takarbetet på Söder i Stockholm har gått snabbt. Nu är det dags för målningen!

2016/05/23
Idag har vi uppstart av ett jobb på en brf på Södermalm i Stockholm. Taket skall vattenblästras och sedan målas med Noxyde.

2016/05/12
Arbetsstart av ett mindre ommålningsprojekt med Noxyde startas idag i Falun.

2016/05/09
Arbetet med takmålningen i Västerås återupptas. Vädret är fint och lager 1 av 2 läggs idagarna.

2016/04/28
Vattenblästring av ett plåttak på en skola i Falun startas idag. Därefter sker målning med Noxyde.

2016/04/19
Vattenblästringen av taket i Västerås är avklarad, men vädret är opålitligt. Vi startar upp arbetet med takommålningen på kontorsbyggnaden i Borlänge.

2016/04/14
Arbetet med takmålning på en bostadsrättsförening i Västerås påbörjas idag.

2016/04/04
Idag startar vi för säsongen. Första jobbet blir att vattenblästra och måla om en gesimsränna i Falun.

2016/02/24
Nytt uppdrag. Ommålning av plåttak på kontorsbyggnad i Borlänge.

2016/02/24
Nytt uppdrag. Målning av plåtfasad i centrala Borlänge.

2016/02/19
Nytt uppdrag! Ommålning av ett plåttak i Sollefteå.

2016/01/27
Nytt uppdrag. Måla om plåttak på en bostadsrättsförening i Västerås.

2016/01/13
Under säsongen 2016 skall vi måla om plåttaket på en större byggnad i Uppsala. Taket är av nylagd zink (galvad plåt) vilket medför försiktighetsåtgärder med tester för att säkerställa vidhäftningen och ev. passiveringsskikt.

2015/11/13
Nytt uppdrag inför 2016. Ommålning och tätning av plåttak i Falun.

2015/11/01
Idag fick vi uppdrag att under 2016 utföra målning av plåttak i Uppsala.

2015/09/24
Idag slutfördes plåttakmålningen av en garageramp i Borlänge centrum.

2015/09/18
Nu är ommålningen av plåttaken i Saltsjödaden slut. Allt gick enligt plan.

2015/08/03
Plåtmålningen i Saltsjöbaden startade idag. Etablering, vattenblästring och sedan målning med Noxyde.

2015/07/28
Idag avslutades den långdragna takommålningen i Sollefteå. Dåligt väder mest hela tiden...

2015/07/16
Efter att all tidigare färgbeläggning avlägsnats påbörjades idag målningen av taket i Borlänge med Noxyde.

2015/07/13
Idag startar vi upp arbetet med ommålningen av ett äldre plåttak på ett museeum i Uppsala.

2015/07/06
Idag startar vi etableringen i Borlänge inför plåttaksmålningen.

2015/06/26
Samtidigt som vi påbörjade ommålningen av plåttaket i Sollefteå hade vi även arbetsstart av plåttaksmålning av ett plåttak i centrala Örebro.Detta taket är enkelfalsat med hakfalsar som Noxyde kommer lämpa sig bra till eftersom den även tätar.

2015/06/26
Från Halmstad åkte vi idag till Sollefteå för att påbörja vattenblästringen av ett plåttak.

2015/06/25
Efter att all Plastisol avlägsnats med vattenblästring och taket målats om med Noxyde avslutades idag arbetet i Halmstad.

2015/06/13
PVF2 färg skall man inte måla på. Därför utför vi tester med primer och Noxyde som om ett år kommer ge oss resultat.

2015/05/19
Idag startar arbetet med plåtmålningen av ett större plåttak i Halmstad.

2015/04/26
Vi fick idag uppdrag att under 2016 måla om ett tak på ett museeum i Uppsala.

2015/04/24
Under 2015 kommer vi måla plåttaket på ett museeum i Uppsala med Noxyde rostskyddsfärg.

2015/04/23
Vi har fått förtroendet att vattenblästra och måla om större plåttak i Borlänge.

2015/04/20
Idag startar vi arbetet med att måla om ett påttak åt en bostadsrättsförening i centrala Uppsala.

2015/04/08
Nu börjar arbetet med väldens högsta bomlift för att ca 40m upp komma åt att måla plåttaket i Falun.

2015/03/12
Nytt uppdrag. Att måla om plåttak i Örebro under 2015.

2015/01/20
Våren 2015 kommer vi att måla om plåttaket på en skola i Falun.

2015/02/24
Vi har fått förtroendet att måla plåttak på en bostadsrättsföreing i Saltsjöbaden, Stockholm.

2015/02/18
Idag fick vi beställning på plåtmålning av ett plåttak och plåtdetaljer av en bostadsrättsförening i Uppsala.

2015/01/19
Nytt uppdrag inför 2015! Att måla plåttak i Halmstad.